link3212 link3213 link3214 link3215 link3216 link3217 link3218 link3219 link3220 link3221 link3222 link3223 link3224 link3225 link3226 link3227 link3228 link3229 link3230 link3231 link3232 link3233 link3234 link3235 link3236 link3237 link3238 link3239 link3240 link3241 link3242 link3243 link3244 link3245 link3246 link3247 link3248 link3249 link3250 link3251 link3252 link3253 link3254 link3255 link3256 link3257 link3258 link3259 link3260 link3261 link3262 link3263 link3264 link3265 link3266 link3267 link3268 link3269 link3270 link3271 link3272 link3273 link3274 link3275 link3276 link3277 link3278 link3279 link3280 link3281 link3282 link3283 link3284 link3285 link3286 link3287 link3288 link3289 link3290 link3291 link3292 link3293 link3294 link3295 link3296 link3297 link3298 link3299 link3300 link3301 link3302 link3303 link3304 link3305 link3306 link3307 link3308 link3309 link3310 link3311 link3312 link3313 link3314 link3315 link3316 link3317 link3318 link3319 link3320 link3321 link3322 link3323 link3324 link3325 link3326 link3327 link3328 link3329 link3330 link3331 link3332 link3333 link3334 link3335 link3336 link3337 link3338 link3339 link3340 link3341 link3342 link3343 link3344 link3345 link3346 link3347 link3348 link3349 link3350 link3351 link3352 link3353 link3354 link3355 link3356 link3357
Anasayfa / Bankalar / Akbank Konut Kredisine Uygun Konutlar ve Özellikleri

Akbank Konut Kredisine Uygun Konutlar ve Özellikleri

Uzun süredir hayalini kurduğunuz eve kavuşmak için sizde birçok insan gibi Akbank konut kredisi ürünlerinden faydalanmayı düşünüyor ancak satın alacağınız evin krediye uygun olup olmadığı konusunda tereddüt yaşıyorsanız bu yazımız sizin için son derece aydınlatıcı olacaktır.

Krediye Uygun Konutlar ve Özellikleri

Akbank konut kredisi kullanabilmek için konutun şehir içinde veya dışında kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu olan mesken, konut, daire, BAK, kargir apt, kargir ev, avlulu ev, dubleks- tripleks mesken, çatı arası piyesli mesken vb.” olması gerekmektedir. Satın alınması düşünülen konutun tamamlanmış olması ya da Akbank tarafından görevlendirilecek eksper tarafından inşaat seviyesinin minimum %70 oranında tamamlanmış olduğunun belirlenmesi ve ayrıca yapı kullanma izin belgesinin yani iskânının da alınmış olması gerekmektedir. Akbank ev kredisi alabilmek için satın alınacak konutlarda herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Satın almayı düşündüğünüz konutun Akbank ev kredisine uygun olup olmadığını anlayabilmek için kat mülkiyeti veya kat irtifak tapusunun “tapunun niteliği” ya da “edinme sebebi” kısmına bakmalısınız. Eğer bu kısımda “mesken, konut, daire, BAK, kargir apt, kargir ev, avlulu ev, dubleks- tripleks mesken, çatı arası piyesli mesken” gibi ifadeler bulunuyorsa Akbank konut kredisi için değerlendirmeye alınabilmektedir.

Akbank konut kredisi arsa tapusuna istinaden kullandırılan bir kredi ürünü değildir. Fakat arsa üstünde bina bulunuyorsa ve tapuya ek olarak yapı kullanım izin belgesi ya da yapı ruhsatı varsa, binanın tamamının satın alınması ve tamamına ipotek konulması şartıyla bu başvurular da değerlendirilebilmektedir.

Akbank konut kredisi normalde yalnızca tamamlanmış konutlar için kullandırılmaktadır. Ancak eğer eksper raporunda inşaat seviyesi %70’in üzerinde belirtilmiş ise ve kat irtifak tapusu oluşmuş ise konut kredisi talebi değerlendirmeye alınmaktadır. Konutun kaba inşaatının yanında dış cephesinin de bitmiş olması şarttır.

Eğer satın almayı düşündüğünüz konutun sadece kat irtifak tapusu var ise fakat izin belgesi ve iskanı yok ise Akbank tarafından görevlendirilen bağımsız eksper tarafından yapılacak ekspertizden sonra konut kredisi verilebilmektedir.

Akbank konut kredisi başvurusu ortak mülkiyet için de yapılabilmektedir. Konutun tamamına teminat olarak ipotek konulmaktadır. Tüm maliklerin dilekçe ve resmi senede ipotek veren olarak imzaları alınacaktır.

Akbank ev kredisi tapusu olmayan konutlar için tahsis edilmemekle birlikte kooperatiften satın alınacak ve henüz kat irtifak tapusu oluşmamış konutlar için kooperatiften üyelik devrine ilişkin belgenin alınması ve satış vaadi sözleşmesine istinaden yukarıda belirtilen özelliklere sahip başka bir konutun ipotek edilmesi şartıyla kredi kullandırılması söz konusu olabilmektedir. Kooperatif üyelerinin ferdileşme amacıyla kooperatife kalan borçların finansmanı için Akbank konut kredisi başvurusu yapması halinde bu kredi konut kredisi olarak değil ev geliştirme kredisi olarak tahsis edilebilmektedir.

Eğer satın almayı düşündüğünüz evin tapusu üzerinde haciz, ipotek, intifa hakkı ve yıkım kararı gibi herhangi bir takyidat var ise bu takdiyatlar kaldırılmadan kredi kullandırılmamaktadır.