Anasayfa / Bankalar / Akbank Konut Kredisine Uygun Konutlar ve Özellikleri

Akbank Konut Kredisine Uygun Konutlar ve Özellikleri

Uzun süredir hayalini kurduğunuz eve kavuşmak için sizde birçok insan gibi Akbank konut kredisi ürünlerinden faydalanmayı düşünüyor ancak satın alacağınız evin krediye uygun olup olmadığı konusunda tereddüt yaşıyorsanız bu yazımız sizin için son derece aydınlatıcı olacaktır.

Krediye Uygun Konutlar ve Özellikleri

Akbank konut kredisi kullanabilmek için konutun şehir içinde veya dışında kat mülkiyeti veya kat irtifakı tapusu olan mesken, konut, daire, BAK, kargir apt, kargir ev, avlulu ev, dubleks- tripleks mesken, çatı arası piyesli mesken vb.” olması gerekmektedir. Satın alınması düşünülen konutun tamamlanmış olması ya da Akbank tarafından görevlendirilecek eksper tarafından inşaat seviyesinin minimum %70 oranında tamamlanmış olduğunun belirlenmesi ve ayrıca yapı kullanma izin belgesinin yani iskânının da alınmış olması gerekmektedir. Akbank ev kredisi alabilmek için satın alınacak konutlarda herhangi bir yaş sınırı bulunmamaktadır.

Satın almayı düşündüğünüz konutun Akbank ev kredisine uygun olup olmadığını anlayabilmek için kat mülkiyeti veya kat irtifak tapusunun “tapunun niteliği” ya da “edinme sebebi” kısmına bakmalısınız. Eğer bu kısımda “mesken, konut, daire, BAK, kargir apt, kargir ev, avlulu ev, dubleks- tripleks mesken, çatı arası piyesli mesken” gibi ifadeler bulunuyorsa Akbank konut kredisi için değerlendirmeye alınabilmektedir.

Akbank konut kredisi arsa tapusuna istinaden kullandırılan bir kredi ürünü değildir. Fakat arsa üstünde bina bulunuyorsa ve tapuya ek olarak yapı kullanım izin belgesi ya da yapı ruhsatı varsa, binanın tamamının satın alınması ve tamamına ipotek konulması şartıyla bu başvurular da değerlendirilebilmektedir.

Akbank konut kredisi normalde yalnızca tamamlanmış konutlar için kullandırılmaktadır. Ancak eğer eksper raporunda inşaat seviyesi %70’in üzerinde belirtilmiş ise ve kat irtifak tapusu oluşmuş ise konut kredisi talebi değerlendirmeye alınmaktadır. Konutun kaba inşaatının yanında dış cephesinin de bitmiş olması şarttır.

Eğer satın almayı düşündüğünüz konutun sadece kat irtifak tapusu var ise fakat izin belgesi ve iskanı yok ise Akbank tarafından görevlendirilen bağımsız eksper tarafından yapılacak ekspertizden sonra konut kredisi verilebilmektedir.

Akbank konut kredisi başvurusu ortak mülkiyet için de yapılabilmektedir. Konutun tamamına teminat olarak ipotek konulmaktadır. Tüm maliklerin dilekçe ve resmi senede ipotek veren olarak imzaları alınacaktır.

Akbank ev kredisi tapusu olmayan konutlar için tahsis edilmemekle birlikte kooperatiften satın alınacak ve henüz kat irtifak tapusu oluşmamış konutlar için kooperatiften üyelik devrine ilişkin belgenin alınması ve satış vaadi sözleşmesine istinaden yukarıda belirtilen özelliklere sahip başka bir konutun ipotek edilmesi şartıyla kredi kullandırılması söz konusu olabilmektedir. Kooperatif üyelerinin ferdileşme amacıyla kooperatife kalan borçların finansmanı için Akbank konut kredisi başvurusu yapması halinde bu kredi konut kredisi olarak değil ev geliştirme kredisi olarak tahsis edilebilmektedir.

Eğer satın almayı düşündüğünüz evin tapusu üzerinde haciz, ipotek, intifa hakkı ve yıkım kararı gibi herhangi bir takyidat var ise bu takdiyatlar kaldırılmadan kredi kullandırılmamaktadır.