Anasayfa / Genel / Borsa’nın Bilinmeyenleri

Borsa’nın Bilinmeyenleri

Ekonomi ile ilgili bir kavram olan borsa bir ülkenin yatırım araçları arasındaki ilişkiyi düzenleyen kurumdur. Bu yatırım araçları birçok çeşitliliğe sahip olup, döviz başta olmak üzere değerli madenleri de kapsamaktadır.

Para piyasasının işletim sistemi olan borsa üzerinden birçok alım ve satım işlemi gerçekleşmektedir. Finansal anlamda borsa para piyasasını ve sermaye piyasasını kapsar.

Bu bağlamda ele alacak olursak borsa yatırımcının seçmiş olduğu yatırım araçları ile ile ilgili pay fiyatlarını tek bir bütünde toplamakra, yatırım analizleri ile ilgili değerler paylaşılmakta ve tüm sermaye ile ilgili bilgilerin, analizlerin özetinin yapılması işlevlerini yürütmektedir.

Borsa halk nezdinde sadece paranın notları olarak bilinse de aslında finansal ve ekonomi ile ilgili birçok değerlerin işlendiği merkez konumunda bulunmaktadır. Bu nedenle yazımızın devamında borsanın bilinmeyenleri ile ilgili detaylı açıklamalarda bulunuyor.

Borsa’da Yatırımcılar

Yatırım işleminin çok yönlü gerçekleştiği merkez olan borsada yatırımcılar iki kategoride ele alınmaktadır. Bu yatırımcılar şahıs — kurumsal yatırımcılar ve yerli — yabancı olmak üzere iki kısımda ele alınmaktadır.

Kurumsal yatırımcılar çoklu kişi ya da kurumları ifade ettiği gibi büyük fon sahipleri olarak tüzel kişileri de temsil etmektedir.

Şahıs yatırımcıları ise ister büyük ister küçük olsun borsada herhangi bir hisse senedi almış ya da satmış olan yatırımcıları kapsamaktadır.

Yerli ve yabancı yatırımcılar ise ülkenin yatırımcılarına istinaden yaptığı sınıflama olup şahıs ya da kurumsal yatırımcılar fark edilmeksizin yabancı yatırımcıların bu sınıflamaya tabi olduğu yatırımcılar olmaktadır.

Borsa Kurumsal Yatırımcıları

Kurumsal yatırımcılar kurum olarak çalışan tüm yatırım şirketlerini kapsamaktadır. Tek bir kişi olmayan aksine kurumun yani şirketin yaptığı yatırım çeşidi bu sınıflamaya girmektedir. Kurumsal yatırımcılara örnek olarak herkesin bildiği gibi bankalar, yatırım ortakları, dernekler, vakıflar ve son olarak büyük fon sahipleri borsada kurumsal yatırımcılar sınıflamasına girmektedir.

Borsa kurumsal yatırımcıları banka örneğinde olduğu gibi bireysel yatırımcılardan elde edilen yatırımların toplanarak elde edilen fonları borsada sermaye piyasası araları ile analiz ederek işlem görmesidir. Borsada yatırımcı olarak bulunan bankaların birçoğu yatırım fonlarını borsada bu şekilde işleme tabi tutmaktadır.