link4088 link4089 link4090 link4091 link4092 link4093 link4094 link4095 link4096 link4097 link4098 link4099 link4100 link4101 link4102 link4103 link4104 link4105 link4106 link4107 link4108 link4109 link4110 link4111 link4112 link4113 link4114 link4115 link4116 link4117 link4118 link4119 link4120 link4121 link4122 link4123 link4124 link4125 link4126 link4127 link4128 link4129 link4130 link4131 link4132 link4133 link4134 link4135 link4136 link4137 link4138 link4139 link4140 link4141 link4142 link4143 link4144 link4145 link4146 link4147 link4148 link4149 link4150 link4151 link4152 link4153 link4154 link4155 link4156 link4157 link4158 link4159 link4160 link4161 link4162 link4163 link4164 link4165 link4166 link4167 link4168 link4169 link4170 link4171 link4172 link4173 link4174 link4175 link4176 link4177 link4178 link4179 link4180 link4181 link4182 link4183 link4184 link4185 link4186 link4187 link4188 link4189 link4190 link4191 link4192 link4193 link4194 link4195 link4196 link4197 link4198 link4199 link4200 link4201 link4202 link4203 link4204 link4205 link4206 link4207 link4208 link4209 link4210 link4211 link4212 link4213 link4214 link4215 link4216 link4217 link4218 link4219 link4220 link4221 link4222 link4223 link4224 link4225 link4226 link4227 link4228 link4229 link4230 link4231 link4232 link4233
Anasayfa / Bankalar / DenizBank Tarımsal Yatırım Kredileri

DenizBank Tarımsal Yatırım Kredileri

DenizBank Tarımsal Yatırım Kredileri ile gerek hayvancılık, gerek meyvecilik ve gerekse örtü altı tarımından su ürünlerine kadar her türlü tarımsal yatırımınızın desteklenmesi için gerekli imkanı sağlayabilirsiniz. Uygun faiz oranlarına sahip bu çok özel kredi imkanları hakkında detaylı bilgiler aşağıda yer almaktadır.

1-Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredisi

Traktör ve Tarımsal Ekipman Kredisi üreticilerin ve tarımsal işletmelerin tarımsal faaliyetlerinin yerine getirilmesinde önemli bir yeri olan traktör ve tarımsal ekipman alımlarını finanse etmek amacıyla tahsis edilmektedir. Bu kredi 60 aya varan vade imkanı ile tahsis edilmektedir. Traktör Kredileri için; KDV dahil fatura bedelinin (2. el araçlarda kasko bedelinin) %75’ine kadar, Ekipman Kredileri için; KDV dahil fatura bedelinin %75’ine kadar kredi kullanmanız mümkündür.

2-Arazi Alım Kredisi

Üreticiler ve tarımsal işletmelerin tarımsal faaliyetlerini sürdürmek amacıyla yeni satın alacakları arazi bedelinin finanse edilmesine yönelik bir kredi olan Arazi Alım Kredisi, 60 aya kadar uzun vade süresi ile dikkat çekmektedir. Arazi Alım Kredisi ekspertiz değerinin azami %50’si oranında kullanılabilmektedir.

3-Sera Yapım ve Modernizasyon Kredisi

Üreticiler ve tarımsal işletmelerin sera yapım ve bakımı ile modernizasyonu konularında yapacağı yatırım maliyetlerinin karşılanması için ihtiyaç duyduğu kaynağın sağlanmasına yönelik olarak tahsis edilen DenizBank kredi ürününe Sera Yapım ve Modernizasyon Kredisi adı verilmektedir. Bu kredi 60 aya varan vade imkanı sunmaktadır. Kredi kullanım oranı proforma fatura değerinin azami %75’i olarak belirlenmiştir.

4-Meyve Tesis Kredisi

Eğer meyve bahçesi yapımı için ekipman, meyve fidesi, ilaç, gübre, çit ve benzesi alımı ile bakım maliyetlerinin finanse edilmesine yönelik bir kredi ürünü arıyorsanız DenizBank Meyve Tesis Kredisi 60 aya varan vade imkanı ile aradığınız kredi ürünü olabilir. Kredi kullanım oranı proforma fatura değerinin azami %75’idir.

5-Hayvancılık Kredileri

DenizBank hayvancılık kredileri üç başlık altında ele alınmaktadır.

Hayvancılık Ekipmanına Yönelik Krediler

Süt hayvancılığı yapan üreticilerin ve tarımsal işletmelerin, genel faaliyet giderlerini düşürmeye ve/veya gelirlerini artırmaya yönelik olarak yapacakları yatırımların (süt sağım sistemleri, soğutma tankı vb.) finansmanı amacıyla 60 aya varan vade olanağı ile tahsis edilen kredi türüne Hayvancılık Ekipmanına Yönelik Krediler denilmektedir. Kredi kullanım oranı proforma fatura değerinin azami %75’idir.

Süt Hayvanı Alım Kredisi

Süt Hayvanı Alım Kredisi süt hayvancılığı ile uğraşan tarımsal işletmelerin ve üreticilerin damızlık süt sığırı alımı için ihtiyaç duydukları finansman ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bir kredi ürünüdür. Süt Hayvancılığı Alım Kredisini, 60 aya varan vade imkanı ile kullanmanız mümkündür. Kredi kullanım oranı proforma fatura değerinin azami %75’idir.

Besi Hayvanı Alım Kredisi

Besi Hayvanı Alım Kredisi besi hayvancılığı yapan tarımsal işletmelerin ve üreticilerin besi sığırı alımı için gereksinim duydukları finansman gereksinimini karşılamayı hedeflemektedir. Besi Hayvancılığı Alım Kredisini, 6 ayda bir ödemeli ve azami 12 ay vadeli olarak kullanabilirsiniz. Kredi kullanım oranı proforma fatura değerinin azami %75’idir.

6-Su Ürünleri Kredisi

Su ürünlerinin avlanması ve yetiştirilmesi için ihtiyaç duyulan her türlü araç ve gereçlerin (deniz motorları, balıkçı tekneleri, ağlar, balık bulucu cihazlar, balık adam takımı, oksijen takımı ve benzeri donanımlar) edinilmesini sağlayacak finansman ihtiyacının karşılanması için tahsis edilen krediye Su Ürünleri Kredisi adı verilmektedir. Bu krediyi 48 aya varan vadelerle kullanabilirsiniz. Kredi kullanım oranı proforma fatura değerinin azami %75’idir.

7-Damla Sulama Kredisi

DenizBank son yıllarda artan kuraklık sebebiyle yeterli verim alamayan üreticilere ve tarımsal işletmelere modern sulama sistemleri (damla sulama, yağmurlama sulama) ile maksimum fayda sağlayacak tarımsal sulama ekipmanlarına uygun kredileri 60 aya varan vade imkanı ile sunmaktadır. Kredi kullanım oranı proforma fatura değerinin azami %75’idir.

8-Pulluk Mibzer Kredisi

DenizBank pulluk ve mibzer değen her parsele en az bir adet küçük ekipman kredisi hedefi ile 60 aya varan vadelerde Pulluk Mibzer kredisi ile tahsis kolaylığı sağlayarak çiftçilere destek sağlamaktadır. Bu kredi ile üreticilerimize proforma faturalarının %100’üne kadar kredilendirme fırsatı ve şartsız kefilsiz kredi imkanı sunulmaktadır. (Tek kullanımda 25.000TL’ye kadar olan kredi taleplerinde geçerli olacaktır ve 25.000TL’ye kadar faturalar %100’e kadar kredilendirilebilecektir).

9-Tadilat Modernizasyon Kredisi

‘Sera’ dışında da; çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine ve sosyal hayatına destek olacak ve her türlü tadilat/modernizasyon ihtiyaçlarını karşılayacak bir kredi olan Tadilat Modernizasyon Kredisi ahır, kümes, balıkçılık üretim tesisi gibi üretime yönelik tadilat ihtiyaçları için KDV dahil fatura bedelinin %75’ine kadar 60 aya varan veya çiftçilerin evine yönelik tadilat ihtiyaçları için 36 aya varan vadelerde kredi kullandırımı yapılabilmektedir.

10-Organik Ürün Kredisi

“Organik Tarım Kanunu” ile “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” esasları dahilinde tarımsal ürün ve/veya tarımsal girdi üretimi yapan üreticilere yönelik bir DenizBank kredi ürünü olan Organik Ürün Kredisi organik tarım üretimine uygun koşulları sağladığını belgeleyen üreticiler 60 aya varan vadelerde kullanabilmektedir.

11-İyi Tarım Uygulamaları Kredisi

Doğaya saygılı ve zarar vermeyen bir tarımsal üretimin yapılmasına yönelik “İyi Tarım Uygulamaları Hakkında Yönetmelik” esasları dâhilinde iyi tarım uygulamaları kriterlerine uygun tarımsal faaliyette bulunan ya da bulunacak olan veya bu işte yetkili kuruluşlarla sözleşme imzalayan üreticilere 60 aya varan vadelerle tahsis edilebilen bir kredi ürünüdür.