Anasayfa / Bankalar / Hangi Konutlar İçin Akbank Ev Kredisi Kullanılabilir?

Hangi Konutlar İçin Akbank Ev Kredisi Kullanılabilir?

Bankaların sunmuş olduğu konut kredisinden faydalanmak ev sahibi olmak isteyen pek çok kişinin ilk tercihi olmaktadır. Sizde Akbank ev kredisinden yararlanarak hayalinizdeki evi satın almayı düşünüyorsanız öncelikle hangi tür konutlar için kredi alabileceğinizi bilmeniz yararınıza olacaktır.

Akbank Konut Kredisi Kullanılabilecek Konutlar ve Özellikleri

Akbank konut kredisinden yararlanabilmeniz için satın almayı düşündüğünüz konutun şehir içinde ya da dışında kat mülkiyeti ya da kat irtifakı tapusu olan mesken, konut, daire, BAK, kargir apt, kargir ev, avlulu ev, dubleks- tripleks mesken, çatı arası piyesli mesken vb.” olması gerekmektedir. Ayrıca konutun tamamlanmış veya Akbank eksperi tarafından inşaat seviyesinin minimum %70 oranında tamamlanmış olduğunun belirlenmesi ve yapı kullanma izin belgesinin (iskân) alınmış olması da şarttır. Akbank konut kredisi kullanmak için satın alınacak konutta yaş sınırı bulunmamaktadır.

Satın alacağınız konutun Akbank ev kredisi şartlarına uygun olup olmadığını anlamak için tapuya bakmanız yeterlidir. Kat mülkiyet veya kat irtifak tapusu olan ve “tapunun niteliği(vasfı)” veya “edinme sebebi” kısmında; “mesken, konut, daire, BAK, kargir apt, kargir ev, avlulu ev, dubleks- tripleks mesken, çatı arası piyesli mesken vb. “ifadelerin yer alması halinde bu konutlar için kredi verilmektedir.

Akbank konut kredisi arsa tapusuna istinaden kullandırılmamakla birlikte arsa üzerinde bina olması ve tapuya ilave olarak yapı kullanım izin belgesi ya da yapı ruhsatının olması halinde binanın tamamının satın alınıyor olması ve tamamına ipotek konulması koşuluyla söz konusu kredi başvuruları değerlendirilebilmektedir.

Akbank ev kredisi yalnızca tamamlanmış konutlar için tahsis edilen bir kredi ürünüdür. Ancak ekspertiz raporunda inşaat seviyesi %70’in üzerinde(konutun kaba inşaatının yanı sıra dış cephesinin tamamen bitmiş olması gerekmektedir) olarak belirtilen kat irtifak tapusu oluşmuş konutlar için kredi başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.

Bazı konutların sadece kat irtifak tapusu olmakta fakat yapı kullanım izin belgesi veya iskanı olmamaktadır. Böyle durumlarda Akbank eksperi tarafından yapılan ve değer biçilen konutlar için de kredi verilebilmektedir. Ortak mülkiyetli konutlarda konutun tamamına ipotek konularak kredi kullandırılmaktadır. Bunun için tüm maliklerin ipotek veren olarak dilekçe ve resmi senede imzaları alınmaktadır.

Tapusu bulunmayan konutlar için kredi kullanılması söz konusu değildir fakat kooperatiften satın alınacak ve henüz kat irtifak tapusu olmayan konutlar için yukarıda belirtilen niteliklere sahip başka bir konut ipotek edilmek şartıyla kredi kullanılması mümkün olabilmektedir. Bu şekilde kredi kullanabilmek için kooperatiften üyelik devrine dair belge ve satış vaadi sözleşmesi gerekmektedir.

Satın alınacak evin tapusu üzerinde herhangi bir haciz, ipotek, intifa hakkı ya da yıkım kararı bulunması halinde bu takyidatlar kaldırılmadan konut kredisi verilmemektedir.