link4088 link4089 link4090 link4091 link4092 link4093 link4094 link4095 link4096 link4097 link4098 link4099 link4100 link4101 link4102 link4103 link4104 link4105 link4106 link4107 link4108 link4109 link4110 link4111 link4112 link4113 link4114 link4115 link4116 link4117 link4118 link4119 link4120 link4121 link4122 link4123 link4124 link4125 link4126 link4127 link4128 link4129 link4130 link4131 link4132 link4133 link4134 link4135 link4136 link4137 link4138 link4139 link4140 link4141 link4142 link4143 link4144 link4145 link4146 link4147 link4148 link4149 link4150 link4151 link4152 link4153 link4154 link4155 link4156 link4157 link4158 link4159 link4160 link4161 link4162 link4163 link4164 link4165 link4166 link4167 link4168 link4169 link4170 link4171 link4172 link4173 link4174 link4175 link4176 link4177 link4178 link4179 link4180 link4181 link4182 link4183 link4184 link4185 link4186 link4187 link4188 link4189 link4190 link4191 link4192 link4193 link4194 link4195 link4196 link4197 link4198 link4199 link4200 link4201 link4202 link4203 link4204 link4205 link4206 link4207 link4208 link4209 link4210 link4211 link4212 link4213 link4214 link4215 link4216 link4217 link4218 link4219 link4220 link4221 link4222 link4223 link4224 link4225 link4226 link4227 link4228 link4229 link4230 link4231 link4232 link4233
Anasayfa / Bankalar / Hangi Konutlar İçin Akbank Ev Kredisi Kullanılabilir?

Hangi Konutlar İçin Akbank Ev Kredisi Kullanılabilir?

Bankaların sunmuş olduğu konut kredisinden faydalanmak ev sahibi olmak isteyen pek çok kişinin ilk tercihi olmaktadır. Sizde Akbank ev kredisinden yararlanarak hayalinizdeki evi satın almayı düşünüyorsanız öncelikle hangi tür konutlar için kredi alabileceğinizi bilmeniz yararınıza olacaktır.

Akbank Konut Kredisi Kullanılabilecek Konutlar ve Özellikleri

Akbank konut kredisinden yararlanabilmeniz için satın almayı düşündüğünüz konutun şehir içinde ya da dışında kat mülkiyeti ya da kat irtifakı tapusu olan mesken, konut, daire, BAK, kargir apt, kargir ev, avlulu ev, dubleks- tripleks mesken, çatı arası piyesli mesken vb.” olması gerekmektedir. Ayrıca konutun tamamlanmış veya Akbank eksperi tarafından inşaat seviyesinin minimum %70 oranında tamamlanmış olduğunun belirlenmesi ve yapı kullanma izin belgesinin (iskân) alınmış olması da şarttır. Akbank konut kredisi kullanmak için satın alınacak konutta yaş sınırı bulunmamaktadır.

Satın alacağınız konutun Akbank ev kredisi şartlarına uygun olup olmadığını anlamak için tapuya bakmanız yeterlidir. Kat mülkiyet veya kat irtifak tapusu olan ve “tapunun niteliği(vasfı)” veya “edinme sebebi” kısmında; “mesken, konut, daire, BAK, kargir apt, kargir ev, avlulu ev, dubleks- tripleks mesken, çatı arası piyesli mesken vb. “ifadelerin yer alması halinde bu konutlar için kredi verilmektedir.

Akbank konut kredisi arsa tapusuna istinaden kullandırılmamakla birlikte arsa üzerinde bina olması ve tapuya ilave olarak yapı kullanım izin belgesi ya da yapı ruhsatının olması halinde binanın tamamının satın alınıyor olması ve tamamına ipotek konulması koşuluyla söz konusu kredi başvuruları değerlendirilebilmektedir.

Akbank ev kredisi yalnızca tamamlanmış konutlar için tahsis edilen bir kredi ürünüdür. Ancak ekspertiz raporunda inşaat seviyesi %70’in üzerinde(konutun kaba inşaatının yanı sıra dış cephesinin tamamen bitmiş olması gerekmektedir) olarak belirtilen kat irtifak tapusu oluşmuş konutlar için kredi başvuruları değerlendirmeye alınmaktadır.

Bazı konutların sadece kat irtifak tapusu olmakta fakat yapı kullanım izin belgesi veya iskanı olmamaktadır. Böyle durumlarda Akbank eksperi tarafından yapılan ve değer biçilen konutlar için de kredi verilebilmektedir. Ortak mülkiyetli konutlarda konutun tamamına ipotek konularak kredi kullandırılmaktadır. Bunun için tüm maliklerin ipotek veren olarak dilekçe ve resmi senede imzaları alınmaktadır.

Tapusu bulunmayan konutlar için kredi kullanılması söz konusu değildir fakat kooperatiften satın alınacak ve henüz kat irtifak tapusu olmayan konutlar için yukarıda belirtilen niteliklere sahip başka bir konut ipotek edilmek şartıyla kredi kullanılması mümkün olabilmektedir. Bu şekilde kredi kullanabilmek için kooperatiften üyelik devrine dair belge ve satış vaadi sözleşmesi gerekmektedir.

Satın alınacak evin tapusu üzerinde herhangi bir haciz, ipotek, intifa hakkı ya da yıkım kararı bulunması halinde bu takyidatlar kaldırılmadan konut kredisi verilmemektedir.