link2628 link2629 link2630 link2631 link2632 link2633 link2634 link2635 link2636 link2637 link2638 link2639 link2640 link2641 link2642 link2643 link2644 link2645 link2646 link2647 link2648 link2649 link2650 link2651 link2652 link2653 link2654 link2655 link2656 link2657 link2658 link2659 link2660 link2661 link2662 link2663 link2664 link2665 link2666 link2667 link2668 link2669 link2670 link2671 link2672 link2673 link2674 link2675 link2676 link2677 link2678 link2679 link2680 link2681 link2682 link2683 link2684 link2685 link2686 link2687 link2688 link2689 link2690 link2691 link2692 link2693 link2694 link2695 link2696 link2697 link2698 link2699 link2700 link2701 link2702 link2703 link2704 link2705 link2706 link2707 link2708 link2709 link2710 link2711 link2712 link2713 link2714 link2715 link2716 link2717 link2718 link2719 link2720 link2721 link2722 link2723 link2724 link2725 link2726 link2727 link2728 link2729 link2730 link2731 link2732 link2733 link2734 link2735 link2736 link2737 link2738 link2739 link2740 link2741 link2742 link2743 link2744 link2745 link2746 link2747 link2748 link2749 link2750 link2751 link2752 link2753 link2754 link2755 link2756 link2757 link2758 link2759 link2760 link2761 link2762 link2763 link2764 link2765 link2766 link2767 link2768 link2769 link2770 link2771 link2772 link2773
Anasayfa / Bankalar / İcra Takibi

İcra Takibi

Çeşitli nedenlerden ötürü borçlarını ödeyemeyenler yasal olarak icra takibine alınabilmektedir. Pek çok kişi icra takibi nedeniyle huzursuz günler geçirmektedir diyebiliriz. Öncelikle icra takibi nedir konusuna netlik kazandıralım. Borçlu kişinin borcunu herhangi bir nedenden dolayı ödeyememesi halinde mevcut borcun devletin gücüyle tahsil edilmesine icra takibi denilmektedir. İcra takibi, icra müdürlüğü nezdinde başlatılan ve ikiye ayrılan bir takiptir. İcra ilamlı ve ilamsız isimleriyle bilinmektedir. Bir mahkemenin kararıyla başlatılan icra türüne ilamlı icra denilmektedir. Herhangi bir mahkeme kararı bulunmaksızın alacakların tahsili için başlatılan icra çeşidi ise ilamsız icra olarak bilinmektedir. Bir taşınmazın tahliyesi için de icra müdürlüğünden ilamsız icra uygulaması talep edilebilmektedir.

İlamsız İcra

Senet, poliçe, çek ya da ilam (mahkeme kararı) bulunmayan alacaklı kişinin borcunu tahsil edebilmek için ipotek veya rehin yolundan yararlanamamışsa icra müdürlüğünden genel haciz başlatılması için karar çıkarılmasını talep edebilmektedir. İcra müdürlüğünün icra takibi başlatabilmesi için alacaklı olan kişinin talep ettiği borcu ispat etmesi zorunlu değildir. Tabii elinde alacağını kanıtlayan taahhütname, sözleşme ve evrak gibi belgeler bulunuyorsa ilerleyen zamanlarda alacağını ispat etmesini kolaylaştırması adına bu evrakları talep sırasında sunması yerinde olacaktır. İlamsız icraların yetkili icra dairelerinde açılması gerekmektedir. Kural olarak ilamsız icra takipleri icra dairelerinde açılmaktadır. İki taraf arasında geçerliliği bulunan bir yetki sözleşmesi bulunmuyor ise borçlunun yerleşim yerinde faaliyet gösteren icra dairesi bu konudaki yetkili merci olmaktadır. Alacağın teminat ya da para nedeniyle oluşması hallerinde sözleşmenin ifa edileceği yer icra dairesi de takipte yetkili merci olmaktadır. Yetkisiz bir icra dairesinde takip başlatılmış ise ve borçlu olan kişi bu duruma yetki açısından herhangi bir itirazda bulunmadıysa takibin başlatıldığı icra dairesi de yetki sahibi olmaktadır.

İlamlı İcra

Alacaklı olan kişinin elinde mahkeme kararı bulunuyorsa, mahkeme önünde gerçekleşen sulh, kabul ve ilgili noter senetlerinin yer aldığı durumlarda başvurulabilen takip yoluna ilamlı icra denilmektedir. Bu özellikleri ile ilamsız icradan ayrılan bir icra türüdür. Çocuk teslimi, taşınır teslimi ve çocukla şahsi münasebet tesisi ile çeşitli uygulama alanları ilamlı icranın içeriğine dahildir. Takip talebinde bulunulduğunda ilamın eklenmesi zorunludur. Herhangi bir takip talebinin gerçekleşebilmesi için genel zaman aşımı süresi ise 10 yıldır. Borçluya icra emrinin gönderilmesi takip talebini müteakiben gerçekleştirilmektedir. İlamlı icra takibi istenilen herhangi bir icra dairesinde başlatılabilmektedir. İlamlı icra takiplerinde yetki sorunu yaşanmamaktadır. Borçlunun yetkiye itiraz gibi hukuki savunmalarda bulunma şansı yoktur. Hükmün kesinleşmesi icranın başlatılabilmesi için gerekli bir şart değildir.