Anasayfa / Bankalar / Vakıfbank Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi

Vakıfbank Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi kendisine veya üçüncü bir şahsa ait bir arsayı ipotek göstererek daha yüksek tutarlardaki nakit gereksinimlerini karşılamayı isteyenlere hitap eden bir Vakıfbank ihtiyaç kredisi ürünüdür.

Vakıfbank Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi Özellikleri

Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi ticari nitelikli müşteriler hariç olmak üzere belirli ve düzenli bir gelire sahip olan ve istihbaratı olumlu olan gerçek kişilere kullandırılan bir taksitli ihtiyaç kredisidir. Bu krediyi kullanan kişilere hayat sigortası yapılmaktadır. Kredinin limiti ipotek alınacak gayrimenkulün ekspertiz değerinin en fazla %75’i kadar olabilmektedir.

Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisinde teminat alınacak arsanın belediye hudutları içerisinde bulunmalı, hisseli ve üzerinde sınırlama olmamalıdır. Arsanın ayrıca satış kabiliyeti bulunan nitelikleri taşıması gerekmektedir. Arsa, kredi çekecek kişinin kendisine eşine, çocuklarına ve akrabalarına da dahil olmak üzere başka bir şahsa ait olabilir.

Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi İçin Gereken Belgeler

Rağbet gören Vakıfbank taksitli ihtiyaç kredisi ürünleri arasında yer alan Arsa İpoteği Karşılığı Taksitli İhtiyaç Kredisi için gereken belgeler şunlardır:

-Nüfus cüzdanı ya da sürücü belgesinin aslı ile fotokopisi (Başvuru sahibi emekli ise emekli kimlik belgesi de talep edilmektedir),

-Gelir belgesi (maaş bordosu ya da kira kontratı, mevduat hesap cüzdanı, diğer bankalara ait emekli maaş ekstresi gibi diğer gelir belgeleri),

-Ücretliler için: çalışılan kurumdan maaşlarında herhangi bir haciz ya da kısıtlama olmadığına ilişkin yazı. (Maaşını Vakıfbank’tan alanlar hariç),

-Emekliler için: maaş alınan bankadan onaylı maaş hesaplarının ekstresi,

-İkametgah belgesi ya da başvuru sahibi adına kayıtlı en son tarihli elektrik, su, gaz veya telefon gibi faturalardan birine ait fotokopi,

-Serbest meslek sahipleriyle kira/mevduat ve benzeri gelir elde edenlerden gelir tevsik edici belge,

-Satın alınacak arsanın ekspertiz raporu,

-Arsa tapusu.