Anasayfa / Bankalar / VakıfBank Konut Hesabı Nedir?

VakıfBank Konut Hesabı Nedir?

VakıfBank Konut Hesabı

Son yıllarda devlet, vatandaşlarının daha rahat bir şekilde konut sahibi olabilmesini sağlamak amacıyla destek sağlamaya başlamıştır. Çeşitli bankalarda devlet katkılı konut hesabı açtırmak mümkün hale gelmiştir. Bu bankalardan biri de VakıfBank’tır. Yazımızın devamında VakıfBank Konut Hesabı ile ilgili detaylı bilgiler bulabilirsiniz.

VakıfBank Konut Hesabı’nı Kimler Açtırabilir?

VakıfBank Konut Hesabı açtırmak için Türk vatandaşı olmak ve 07/04/2015 tarihi itibarıyla tamamı kendi adına kayıtlı konut sahibi olmamak gerekmektedir. Kişi 18 yaşından küçük ise onun adına velisi veya vasisi Konut Hesabı açtırabilmektedir. Konut Hesabı ortak açılabilen bir hesap türü değildir.

Birden Fazla Konut Hesabı Açtırmak Mümkün Müdür?

Bir kişinin birden fazla Konut Hesabı açtırması söz konusu değildir. Konut hesabı bankalar arasında taşınamamaktadır. Eğer bir kişi VakıfBank veya başka bankalarda birden fazla hesap açarsa bu hesaplar birleştirilmemektedir. Konut Hesabı TL cinsinden ve en az 3 yıl vadeli olarak açılabilen bir hesaptır.

Konut Hesabı Ödeme Tutarları ve Koşulları

Konut Hesabı’nın açıldığı tarihte katılımcı sadece bir kereye mahsus olmak şartıyla Konut Hesabına Dair Yönetmeliğin 4. Maddesinde belirtilen üst sınırı aşan bir tutar yatırabilmekte olup, bu tutar 37.645,87 TL’yi aşamamaktadır.

Hesap sahibi tarafından Konut Hesabı’na düzenli olarak aylık veya 3 aylık dönemlerde yatırılacak tutarlar kasadan, vadesiz mevduat hesabından veya vadesiz mevduat hesabında yeterli bakiye bulunmaması durumunda ve talimatının bulunması durumunda sırasıyla havuz hesabından, kredili mevduat hesabından ya da düzenli ödeme talimatı bulunmuyorsa limitler dahilinde olmak kaydıyla herhangi bir kanaldan yatırılabilmektedir.

VakıfBank Konut Hesabı’nın aylık veya 3 aylık olan düzenli ödeme periyodunun her 12 aylık dönem başında değiştirilmesi mümkün olmaktadır.

2018 Yılı Birikim Tutarları

2018 yılı aylık ödemelere ilişkin alt ve üst birikim tutarları tabloda gösterilmiştir. Bu sınırlar içinde kalmak şartıyla düzenli ödemeler farklı tutarlarda yapılabilmektedir.

Ödeme Periyodu Asgari Birikim Tutarı (TL) Azami Birikim Tutarı (TL)
1 Aylık 313,72 3.137,15
3 Aylık 941,15 9.411,47

 

Devlet Katkısına Konu Olan Konutlar Hangileridir?

Satın alınacak konutun devlet katkısına konu olması için taşıması gereken bazı şartlar bulunmaktadır. Kat mülkiyeti tapusu olan konutlar; kat irtifakı tapusu olan konutlar ve yapı kullanma belgesi bulunan ve konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmazlar devlet destekli konut hesabına konu olabilmektedir. Devre mülkler devlet katkısı kapsamında değildir.

Kimler Devlet Katkısından Yararlanabilir?

Devlet katkısından yararlanabilmek için kişinin Türk vatandaşı olması, 07/04/2015 tarihi itibarıyla tamamı kendisine ait bir konut sahibi olmaması, VakıfBank Konut Hesabı’na konut edinim tarihine kadar en az 3 yıl süresince düzenli ödeme yapması, devlet katkısı almak için başvuru yaptığı konut haricinde 07/04/2015 tarihinden itibaren tamamı kendi adına kayıtlı kat mülkiyetli, kat irtifaklı ya da müstakil tapulu konut niteliğine sahip başka bir taşınmaz mal edinmemiş olması, katılımcının eşinden ve birinci derece kan kısımlarından satın alınan konut olmaması, aylık ödeme seçmesi halinde bir dönem içinde 3 kereden fazla, 3 aylık ödeme planını seçmesi durumunda ise bir dönem içinde bir defadan fazla ödemesini aksatmamış olması, Konut Hesabı’ndan çekim hakkı kullanılmış ise sonrasında hesapta kalacak bakiyenin hesap açılış tarihinden itibaren yatırılması gereken asgari tutarlar toplamından daha az olmaması ve konut edinim tarihini takip eden 6 ay içinde gerekli belgeler ile VakıfBank’a başvurması gerekmektedir.

Düzenli Ödeme Sürelerine Göre 2018 Yılı Devlet Katkısı Oran ve Tutarları

Vade (Ay) Devlet Katkısı Oranı Azami Katkı Tutarı (TL)
36-47 % 15 16.313,21
48-59 % 18 17.568,08
60+ % 20 18.822,94
Dönem Dönem Toplam
Bakiye (TL)
Yatırılan Ana
Para Tutarı (TL)
Brüt
Faiz
Tutarı (TL)
Net Faiz
Tutarı (TL)
Spotaj Tutarı (TL) Devlet Katkı
Oranı (%)
Devlet Katkı
Tutarı (TL)
1 4.518,73 4.200,00 354,14 318,73 35,41 0.00 0,00
2 9.669,85 8.400,00 1.410,94 1.269,85 141,09 0.00 0,00
3 17.872,61 12.600,00 3.268,22 2.941,40 326,82 15.00 2.331,21
4 26.237,47 16.800,00 6.039,04 5.435,14 603,90 18.00 4.002,33
5 35.838,80 21.000,00 9.850,74 8.865,67 985,07 20.00 5.973,13
6 46.276,91 25.200,00 14.848,99 13.364,09 1.484,90 20.00 7.712,82

 

Ziraat Bankası Konut Hesabı Nedir?